بالابر هیدرولیک ایران یدک

استاکر برقی ایران یدک

استاکر برقی از خانواده بالابر هیدرولیکی می باشد که این دستگاه را با نام لیفتراک برقی نیز می شناسند . استاکر برقی دارای دو نوع استاکر معمولی و استاکر تلسکوپی می باشد .
در مدل معمولی استاکر برقی ظرفیت استاکر برقی از 500 کیلو تا 2 تن قابل ساخت می باشد و دارای ریل یک تیکه بوده و ارتفاع مفید استاندارد آن 160 سانتیمتر است که میتوان به سفارش مشتری تا 2 متر هم افزایش پیدا کند.
هچنین طول شاخک های استاکر برقی از 80 تا 120 سانتیمتر قابل ساخت است که هر چقدر کوچکتر باشد مقاومت آن بیشتر است .
و در مدل تلسکوپی استاکر برقی ریل ها به صورت آنتی از توی هم خارج می شود و استاکر برقی دارای ظرفیت کمتری نسبت به استاکر های معمولی می باشد . ارتفاع مفید استاکر برقی تلسکوپی را میتوان تا 4 متر افزایش داد اما هر چقدر ارتفاع استاکر برقی بیشتر شود باید به همان نسبت ظرفیت بار آن هم کمتر شود .

مقایسه استاکر برقی AC با استاکر برقی DC :

در استاکر برقی مستقیم سیم سیار باید روی زمین کشیده شود ولی استاکر برقی غیر مستقیم سیم سیار نداشته و با برق باطری روشن می شود ، ولی سالیانه نیازمند تعویض دو عدد باطری و یک شارژر باطری می باشد.

مشخصات فنی دستگاه :