بالابر هیدرولیک ایران یدک

استاکر دستی ایران یدک

استاکر یا همان لیفتراک از خانواده بالابر هیدرولیکی می باشد که از آن برای حمل بارهای نسبتا سننگین و جابجایی آن استفاده می کنند . استاکر یا لیفتراک دارای سه نوع لیفتراک دستی ، لیفتراک نیمه برقی ، لیفتراک تمام برقی می باشد .
استاکر دستی نوعی بالابر متحرک است که بار بر روی شاخک ها قرار می گیرد و دارای چرخ می باشد . از استاکر دستی برای بلند کردن بارهایی که روی پالت می باشند استفاده می شود.

انواع استاکر :

در استاکر دستی بار بر روی شاخک دستگاه قرار می گیرد و حرکت استاکر دستی به جلو و عقب هم به صورت هل دادن می باشد با تلمبه زدن به صورت دستی و یا با قدرت جک و پا بار بالا برده می شود .
نوع نیمه برقی آن مانند بالابر به صورت برقی باعث حرکت بار به بالا یا پایین می شود و حرکت دستگاه به جلو و عقب باز هم به صورت دستی می باشد.

حداکثر ارتفاع و ظرفیت استاکر دستی :

حداکثر ظرفیت استاکر دستی ها یا برقی دو تن می باشد و حداکثر ارتفاع مفید بالابری آن چهار متر می باشد ، با این توضیح که هر چه بخواهیم ارتفاع را بالاتر ببریم باید ظرفیت آن را کمتر کنیم. یعنی به عنوان مثال تا ارتفاع 160 سانتی متر ، دو تن را بلند می کند ولی در ارتفاع چهار متری کمتر از 300 کیلوگرم را بلند می کند.

استاکر دستی :

استاکر دستیاز خانواده بالابر متحرک است که دارای چرخ می باشد و بار بر روی شاخک ها قرار می گیرد. از استاکر برای بلند کردن بارهایی که روی پالت می باشند استفاده می شود .
در استاکر دستی بار بر روی شاخک دستگاه قرار می گیرد و حرکت استاکر دستی به جلو و عقب هم به صورت هل دادن می باشد با تلمبه زدن به صورت دستی و یا با قدرت جک و پا بار بالا برده می شود .

مشخصات فنی دستگاه :