بالابر هیدرولیک ایران یدک

جک پالت قیچی با طول شاخک 80 سانتیمتر:

جک پالت دستگاهی است از خانواده بالابر متحرک برای حمل و جابجایی بارهای نسبتا سنگین از آن ساتفاده می کنیم . جک پالت دستگاهی است تقریبا شبیه به استاکر با این تفاوت که جک پالت فقط بیست سانتیمتر بالا می آید . ما از استاکر برای بارگیری و چیدن پالت عا بر روی هم استفاده می کنیم اما زا جک پالت برای کشیدن پالت و جابجایی بار استفاده می کنیم . جک پالت هیدرولیکی خود را زایران یدک بخواهید .
تحت هیچ شرایطی نمی توان از استاکر به عنوان جک پالت استفاده کرد زیرا شکل قرار گیری چرخ های جک پالت و دسته آن ، به شکلی طراحی شده که با کمترین نیرو بتوان سنگین ترین پالت ها را جا به جا کرد.
به علت اینکه چرخ های جلوی جک پالت از سمت مخالف پالت بیرون می آید این دستگاه قابلیت جابجایی پالت های باز و بسته را بر خلاف استاکر را دارد و این از ویژگی های مثبت جک پالت است .
در حالت کلی جک پالت و استاکر در اکثر موارد مکمل و شبیه هم هستند و در کنار هم کارایی زیادی دارند یعنی جک پالت ، پالت موردنظر را تا نزدیکی محل بارگیری منتقل کرده و استاکر پالت موردنظر را بلند کرده و با یک جا به جایی مختصر آن را داخل ماشین قرار می دهد.

جک پالت 68 یا 86 سانتیمتری ایران یدک:

جک پالت قیچی با ارتفاع بالابری 80 سانتی متر :این مدل جک پالت برای بارگیری و موارد خاصی استفاده می شود و به نحوی مثل استاکر و میز هیدرولیک عمل می کند . جک پالت قیچی از ارتفاع 20 سانتی متر تا 80 سانتی متر دیگر به جلو یا عقب حرکت نمی کند.

مشخصات فنی جک پالت قیچی با طول شاخک 80 سانتیمتر

: