بالابر هیدرولیک ایران یدک

خودروبر یا ماشین بر ایران یدک

خودروبر یا آسانسور خودرو که آن را با نام ماشین بر هم می شناسند . خودروبر از خانواده بالابر های هیدرولیکی می باشد که از آن برای حمل خودرو به طبقه های مختلف استفاده می شود
خودرو بر یا آسانسور ماشین در ارتفاع های مختلف به دلخواه مشتری ساختع می شود اما ارتفاع استاندارد ماشین بر تا ارتفاع سه طبقه از سیستم هیدرولیک و بالاتر از آن از سیستم کششی استفاده گردد .
خودرو بر با برق سه فاز کار می کند .از خودرو بر یا ماشین بر یا همان آسانسور خودرو در جاهایی مانند تعمییر گاه های خودرو , آپارتمان ها و در انبار های بزرگ که البته می تواند جایگذین بسیار مناسبی برای رامپ باشد .
بالابر خودرو به دو صورت کار می کند ، یکی با جک مستقیم و دیگری با جک غیر مستقیم . که برای ماشین بر با سیستم جک مستقیم باید یک چاهی حفر شودکه عمق آن برابر با ارتفاع حرکت جک باشد .

روشهای نصب خودرو بر

  1. نصب مستقیم از زیر
  2. نصب مستقیم از بغل
  3. نصب غیر مستقیم

موارد ایمنی آسانسور خودروبر :

  1. ریچر والو برای جلوگیری از سقوط و افزایش بیش از حد مجاز استفاده می گردد
  2. سیستم اضافه بار
  3. شیر تخلیه اضطراریجهت تخلیه خودروبر در هنگام قطع برق

مشخصات فنی خودروبر یا ماشین بر :