بالابر هیدرولیک ایران یدک

میز هیدرولیک دستی و برقی ایران یدک

میز هیدرولیک از خانواده بالابر هیدرولیکی است که دارای دو نوع میز هیدرولیک ثابت و میز هیدرولیک متحرک می باشد . در میز هیدرولیک متحرک با توجه به قدرت دستگاه حداقل ارتفاع بالابری میز با زمین 30 الی 50 سانتیمتر است ، اما در میز هیدرولیک متحرک ارتفاع بالابری دستگاه به دلخواه مشتری قابل تغییر است . زیرا می توان زمین زیر دستگاه را تا عمق مورد نظر کند تا حداقل ارتفاع با زمین صفر شود .

نحوه کارکرد میز هیدرولیک :

میز هیدرولیک با انتقال قدرت به بازوهای ضربدری دستگاه باعث بازشدن بازوهای قیچی شکل شده و دستگاه به بالا حرکت خواهد کرد و در هنگام پایین آمدن با جمع شدن بازوی دستگاه میز هیدرولیک به پایین می آید و تمام قسمت ها دستگاه در داخل فضای میز هیدرولیک جمع می شود.

چگونگی محاسبه تعداد قیچی های میز هیدرولیک : :

اگرما بتوانیم یک طرف میز هیدرولیک را حدودا بیست سانتی متر از ارتفاع مفید دستگاه بزرگتر انتخاب کینم می توان میز هیدرولیک را با یک قیچی بسازیم ولی هر چقدر این طول نسبت به ارتفاع مفید کمتر باشد تعداد قیچی ها میز هیدرولیک بیشتر خواهد شد .

نحوه کارکرد میز هیدرولیک :

میز هیدرولیک دستگاهی شبیه به بالابر است که از آن برای بارگیری در انبار هایی که تعداد بارگیری آن ها زیاد بوده وتوانایی خرید لیفتراک برقی را ندارند استفاده می شود.

قدرت میز هیدرولیک :

قابل ذکر است که در میز هیدرولیک بر خلاف دستگاه های دیگر هیچ محدودیتی برای ظرفیت دستگاه وجود ندارد و می توان با افزایش قدرت و تعداد جک های دستگاه و انتخاب یک موتور پمپ مناسب ، هر وزنی را به راحتی بلند کرد. این مهمترین برتری میز هیدرولیک نسبت به استاکر می باشد.

.

مشخصات فنی دستگاه :