بالابر هیدرولیک ایران یدک

نفربر متحرک ایران یدک

نفربر متحرک هیدرولیکی از خانواده دستگاه های هیدرولیکی می باشد که از آن در درجه اول برای حمل نفر و بار استفاده می شود .نفربر متحرک همان طور که از اسمش پیداست دارای چهار عدد چرخ خودرویی و یا کارگاهی است که قابل حرکت می باشد و نفر یا بار را در ارتفاعات مختلفی می تواند جابجا کند .

نفربر متحرک دارای چهار مدل می باشد

  1. نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) تک ریل مخصوص یک نفر تا ارتفاع 10 متر
  2. نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) دو ریل مخصوص دو نفر تا ارتفاع 14 متر
  3. نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) چهار ریل مخصوص سه نفر تا ارتفاع 20 متر
  4. نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) تحت زاویه یا نردبان دستی مخصوص یک نفر تا ارتفاع 18 متر

مشخصات فنی نفربر متحرک تک ریل (تک ستون) :

نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) می تواند دارای چهار عدد چرخ خودرویی یا کارگاهی باشد که دو تا از آنها ثابت و دو تای دیگر گردان می باشد و همچنین هر چقدر ارتفاع نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) بیشتر باشد تعداد ریل های دستگاه نیز بیشتر می شود.

نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) شبیه به یک لیفتراک عمل می کند یعنی ریل و جک هیدرولیک یک سمت قرار می گیرد و با بالا رفتن جک با نیروی برقی ریل ها و کابین نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) نیز به بالا حرکت می کند .

مشخصات فنی نفربر متحرک دو ریل (دوستون) :

نفربر متحرک دو دکله نیز مانند نفربر متحرک (بالابر متحرک ) تک ریل دارای دوچرخ گردان و دو چرخ ثابت می باشد و با افزایش ارتفاع دستگاه تعداد ریل های تلسکوپی نفربر نیز بیشتر می شود و نکات ایمنی و کاربرد نفربر های دو ریل نیز همانند نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) تک ریل می باشد .
در این نوع نفربر متحرک ها ( بالابر متحرک ) در دو سمت کابین ریل قرار می گیرد و با دو عدد جک هیدرولیک با نیروی برق به صورت همزمان بالا می رود ، به علت اینکه از دوطرف کابین را نگه میدارد نسبت به نفربر های تک ریل امنیت بیشتری دارد و می تواند تا ارتفاع بیشتری نسبت به نفربر متحرک ها (بالابر متحرک) تک ریل ساخته شود.

حداکثر ظرفیت و ارتفاع نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) دو ریل :

نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) می تواند حداکثر دو نفر (250 کیلوگرم) را تا ارتفاع 14 متر با دست نفر بلند کند.

مشخصات فنی نفربر متحرک (بالابر متحرک) چهار دکله یا چهار ستون :

در نفربر متحرک چهار ریل یا چهار ستون ، ریل های دستگاه در چهار گوشه کابین قرار می گیرد و کابین با چهار عدد جک هیدرولیک با نیروی برق به شکل همزمان بالا می رود .از نظر امنیت هم این نوع نفربر ها از نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) دو ریل دارای اهمیت بیشتری است .
وضعیت چرخ ها دستگاه ، نکات ایمنی و کاربرد این نوع بالابر نیز همانند نفربر های تک ستون و دو ستون می باشد.

حداکثر ظرفیت و ارتفاع نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) چهار ریل :

این نوع نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) می تواند سه نفر (350 کیلو گرم ) را حداکثر تا ارتفاع 20 متر با دست نفر بلند کند.

مشخصات نفربر متحرک (بالابر متحرک ) تحت زاویه نردبان دستی :

نردبان دستی از خانواده نفربر های متحرک است با این تفاوت که دارای زاویه بالابری خاصی است و با یک زاویه مشخص بالا می رود نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) بر خلاف نفر برهای تک ستون ، دو ستون و چهارستون به صورت عمودی بالا نمی رود و از فضای عقب تر از محل مورد نیاز به صورت زاویه دار با چرخش دستی گیربکس نفر را به زیر محل مورد نظر می رساند. نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) دارای دو گیربکس دستی می باشد که با یکی از آن ها نردبان ها از هم فاصله می گیرند و با گیربکس دیگر زاویه نردبان از 45 درجه تا 65 درجه تغییر می کند.
نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) دارای چهار چرخ کارگاهی یا خودرویی می باشد که دو عدد از آنها گردان و دو عدد دیگر ثابت می باشد .

کاربرد استفاده از نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) تحت زاویه یا نردبان دستی :

از نردبان دستی برای جاهایی مانند تعویض لامپ یا … استفاده می کنیم با این تفاوت نسبت به نفربرهای تک ریل تا چهار ریل که زیر محل مورد نظر وسیله ای باشد یا امکان قرار گیری نفربر متحرک به شکل عمودی نباشد.

از نردبان دستی نباید در شرایط زیر استفاده کرد :

  1. عدم استفاده نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) در شرایط پوسیدگی بکسل
  2. رعایت کردن حداکثر وزن مجاز نفربر متحرک
  3. عدم استفاده در شرایط طوفانی
  4. استفاده از ترمزهای دستگاه نفربر متحرک ( بالابر متحرک ) در ارتفاع